×
Meniu

Imagistică

IMSP „Spitalul raional Rîşcani” include în componenţa sa două cabinete radiologice. Unul de radiodiagnostică dotat cu aparatele BRIVO-DR-F şi RUM-20. Altul de radiofotografie preventivă dotat cu aparatul „Seriometa”. Investigaţiile radiografice în salon sau intraoperatoriu se efectuiază cu aparatul de radiografie degitală mobilă PROSLAIDE-32DR.

La fel secţia dispune de 2 cabinete de ultarasonografie dotate cu aparatale „Filips” H2D şi „Chizon-800”, un cabinet de endoscopie dotat cu gastroscop de tip „Pentax” EPK – 1000.

Aparatele susmenţionate sînt în funcţiune şi cu ajutorul lor sînt prestate servicii medicale populaîiei raionului.

În cabinetele de radiodiagnostic se efectuiază următoarele investigaţii:

  • Radiografia organelor cutiei toracice dijitală şi obişnuită;
  • Radiografia organelor cavităţii abdominale dijitală şi obişnuită;
  • Radiografia sistemului osteoarticular dijitală şi obişnuită;
  • Radiografia căilor urinare (inclusiv cu contract) dijitală;

În cabinetul de radiofotografie sînt efectuate investigaţii de radiofotografie preventivă populaţiei din  grupele de risc.

În cabinetele de ultrasonografie sînt efectuate investigaţii sonografice la organele cavităţii abdominale. Cu ajutorul aparatului de gastroscopie se investighează organele tractului digestiv.